DSC07525

Пътя по възвишението над поделение "Родни балкани"