Едно почти непознато място, успяло да съхрани в себе си неподправената щедрост на времето. Район, който е дарен с причудливи скални форми и разкошна природа.

Красивата пресечена местност е разположена в източните поли на Котленската планина. В този див и почти недокоснат район се е създал един обширен и неповторим карстов комплекс. Наред с дивната му природна премяна, в неговите недра са се оформили множество дълбоки и интересни пропастни пещери. Най-популярните от тях носят интересните имена Ледника и Мъгливата. Но може би най-значимата от всички е една неголяма проходна галерия – наречена пещерата на Раковски.

Видният български писател и революционер е родом от гр. Котел, поради което е познавал много добре скритите места в дивия район на Злостен. Малко известен факт е, че именно в тази неголяма пещера той е прекарал известен период от време укривайки се от турските потери. Там, в заобикалящата го тишина и уединение, е написал черновата на своята поема „Горски пътник“.

Красивата гориста местност се разпростира в дебрите на Източна Стара планина, само на около 10 км от Котел. До нея води стар чакълен път, чието начало се намира на 3 км северно от града и започва от главния път за гр. Омуртаг. Трасето преминава зад величествените Урушки скали и продължава на запад. А околността наоколо излъчва едно особено планинско очарование и зелена живописност.

След 5 км в обятията на Котленската планина, които могат да се изминат и с високопроходим автомобил, се стига до остър завой, където има едно „черно“ отклонение. Поемайки по него, маршрутът става още по-приятен и навлиза дълбоко в дивната природа на защитена местност Злостен. А нейната зелена премяна е оформена от стара букова гора, изпъстрена на места с ниска храстовидна растителност.

В един момент обаче тази неповторима идилия изненадващо се променя и става още по-магнетична… Ще се озовете в самото сърце на гористата местност, където се спотайва нейната най-съкровена красота. Тя се разпростира по огромен карстов масив, който обгражда дълбока и непристъпна клисура. А гледката от скалната тераса, която се е оформила на ръба на канарата, е особено впечатляваща. Недалеч от панорамното мястото е поставен паметен знак в чест на Георги Раковски.

3d панорамен изглед

Малката пещера, в която той се е укривал, се намира в лявата част на скалния венец. Дотам води тясна козя пътечка, която е обозначена с червени стрелки. Някои участъци от нея са малко по-трудно проходими. Други пък преминават през различни ниши и отвори, образували се в карстовите процепи на скалите.

Входът към пещерната галерия представлява малък овален отвор, който по нищо не подсказва какво се крие вътре. Провирайки се внимателно през него ще се озовете в една висока и обширна зала. Подът й е застлан от малки късове скали, падали векове наред от нейния таван. Вътре е достатъчно просторно благодарение на втория вход, който има интересна продълговата форма. А от него се разкрива живописна природна картина, украсена от отсрещните планински възвишения.

3d панорамен изглед

Богатството на защитена местност Злостен не се изчерпва единствено с дивата природа и многобройните пропастни пещери. От нейните дълбини блика и буйната Медвенска река, която приютява няколко невероятно красиви творения. По нейното почти недокоснато поречие се е образувал обаятелният водопад Сини вир, както и трудно достъпните Медвенски скокове.

Препоръки: Местност Злостен е едно диво и много приятно място за разходка. Маркировката до нея почти липсва, което не е особен проблем използвайки приложения GPS трак на маршрута.

Основни данни за маршрута:

Степен на трудност: 3/6

Обща дължина: 7,5 км (от главния път)

Време за изминаване: 2:30 ч (от главния път)

Най-ниска точка: 620 м

Най-висока точка: 800 м

Изразходвана енергия: 800 kcal

GPS трак: изтегляне

* Посочените данни са за движение в едната посока