Приятен маршрут за разходка и спорт с интересни забележителности и места за пикник. Подходящ за кратък уикенд излет сред природата.

3d панорамен изглед

Тръгваме от паркинга на скалния феномен Побити камъни (Дикилиташ) по асфалтирания път на юг. Стигаме до чешмата, където има нещо като обръщач и продължаваме през гората следвайки зелената маркировка. Не след дълго маршрута преминава от циментова настилка в удобен и широк черен път. След около 500 – 600 м вляво можем да забележим още части от Побитите камъни – Острия хълм.

Продължаваме напред и излизаме от гората преминавайки под голям далекопровод.  Така след още 1,5 км виждаме покрайнините на гр. Белослав. По песъчлив път навлизаме в населеното място, като продължаваме до най-далечната (западна) асфалтирана улица и се спускаме по нея. След 200 м вдясно има една тясна уличка, по която се стига до подножието на един хълм с красиви скали. В него се намира пещера Темната дупка. Входът и се намира откъм железния електрически стълб. Самата пещера не е голяма – дължина около 30 м и ширина при входа около 6 м като навътре намалява.

После продължаваме напред по тясна пътека пресичаме малко поточе и се спускаме на черен път, който минава покрай вилната зона.  Не след дълго стигаме до кръстопът. Точно там има много приятен заслон с пейки, маса и огнище. Има си даже и градинка отпред.

Оттам поемаме надясно изкачвайки малък баир. Нагоре завиваме наляво при първа възможност и малко след това хващаме дясното разклонение. Така стигаме до чакълен път поемайки по него наляво, който е с леко изкачване. След около 1 км вдясно се открива страхотно и голямо открито пространство заобиколено с гора. Наподобява малко на марсиански пейзаж. За жалост са започнали да го превръщат в нещо като кариера. После продължаваме напред, като след около 400 м вляво има черен път. На разклона има малко циментово съоръжение с отдушник. Там се отклоняваме спускайки се надолу и леко вдясно стигаме до едно дере. Тук се намира голяма селска чешма – Карабунар. Мястото е много приятно и сенчесто – подходящо за почивка и пикник. Съвсем малко по-надолу тече малка и красива рекичка.

След почивката продължаваме нататък по маршрута. Тръгваме обратно, но избираме стръмния път, а не този, по който дойдохме. Вървим напред криволичейки край гората и отново се връщаме на чакълестия път, от който се отклонихме по-рано. Пресичайки го, се насочваме към високите стълбове на далекопровода. Вляво от тях се открива голямо равно пространство с много интересни големи камъни. Това е Кариера запад – друго формирование на Побити камъни.

Нататък трасето продължава преминавайки точно под единия стълб и се спуска надолу. Там, където друг по-малък далекопровод пресича напречно големия, завиваме наляво и продължаваме покрай стълбовете. След 350 м се отклоняваме вдясно и през дърветата излизаме на хубава и уютна полянка. Тя е страхотно място за почивка, игра и пикник. В отсрещния и край продължава черен път, който не след дълго ни извежда в началото на маршрута – там, където свърши циментирания път на отиване. Следва ляв завой и обратно покрай чешмата се връщаме на паркинга на Побити камъни.

Препоръки: Лек маршрут с ниска степен на трудност. С много малка денивелация и интересни неща за разглеждане. Подходящо време за изпълнение: пролет, лято и есен. Без необходимост от допълнителна екипировка.

Основни данни за маршрута:

Степен на трудност: 2/6

Обща дължина: 10 км

Време за изминаване: 2:40 ч

Най-ниска точка: 40 м

Най-висока точка: 120 м

Изразходвана енергия: 900 kcal

GPS трак: изтегляне