Интересна обиколка в района на Побити камъни

Приятен маршрут за разходка и спорт с интересни забележителности и места за пикник. Подходящ за кратък уикенд излет сред природата.

Тръгваме от паркинга на Побити камъни по асфалтирания път на юг. Стигаме до чешмата, където има нещо като обръщач и продължаваме през гората следвайки зелената маркировка. Не след дълго маршрута преминава от циментова настилка в удобен и широк черен път. След около 500 – 600 м вляво можем да забележим още части от Побитите камъни – Острия хълм.

Продължаваме напред и излизаме от гората преминавайки под голям далекопровод.  Така след още 1,5 км виждаме покрайнините на гр. Белослав. По песъчлив път навлизаме в населеното място, като продължаваме до най-далечната (западна) асфалтирана улица и се спускаме по нея. След 200 м вдясно има една тясна уличка, по която се стига до подножието на един хълм с красиви скали. В него се намира пещера Темната дупка. Входът и се намира откъм железния електрически стълб. Самата пещера не е голяма – дължина около 30 м и ширина при входа около 6 м като навътре намалява.

После продължаваме напред по тясна пътека пресичаме малко поточе и се спускаме на черен път, който минава покрай вилната зона.  Не след дълго стигаме до кръстопът. Точно там има много приятен заслон с пейки, маса и огнище. Има си даже и градинка отпред.

Оттам поемаме надясно изкачвайки малък баир. Нагоре завиваме наляво при първа възможност и малко след това хващаме дясното разклонение. Така стигаме до чакълен път поемайки по него наляво, който е с леко изкачване. След около 1 км вдясно се открива страхотно и голямо открито пространство заобиколено с гора. Наподобява малко на марсиански пейзаж. За жалост са започнали да го превръщат в нещо като кариера. После продължаваме напред, като след около 400 м вляво има черен път. На разклона има малко циментово съоръжение с отдушник. Там се отклоняваме спускайки се надолу и леко вдясно стигаме до едно дере. Тук се намира голяма селска чешма – Карабунар. Мястото е много приятно и сенчесто – подходящо за почивка и пикник. Съвсем малко по-надолу тече малка и красива рекичка.

След почивката продължаваме нататък по маршрута. Тръгваме обратно, но избираме стръмния път, а не този, по който дойдохме. Вървим напред криволичейки край гората и отново се връщаме на чакълестия път, от който се отклонихме по-рано. Пресичайки го се насочваме към високите стълбове на далекопровода. Вляво от тях се открива голямо равно пространство с много интересни големи камъни.

Нататък трасето продължава преминавайки точно под единия стълб и се спуска надолу. Там, където друг по-малък далекопровод пресича напречно големия, завиваме наляво и продължаваме покрай стълбовете. След 350 м се отклоняваме вдясно и през дърветата излизаме на хубава и уютна полянка. Тя е страхотно място за почивка, игра и пикник. В отсрещния и край продължава черен път, който не след дълго ни извежда в началото на маршрута – там, където свърши циментирания път на отиване. Следва ляв завой и обратно покрай чешмата се връщаме на паркинга на Побити камъни.

Препоръки: Лек маршрут с ниска степен на трудност. С много малка денивелация и интересни неща за разглеждане. Подходящо време за изпълнение: пролет, лято и есен. Без необходимост от допълнителна екипировка.

Степен на трудност: 2/6

Обща дължина: 10 км

Време за изминаване: 1:40 ч

Най-ниска точка: 40 м

Най-висока точка: 120 м

Изразходвана енергия: 900 kcal