В недалечни земи, в местността Гюре бахча край Могила, се крие едно сакрално и зареждащо с енергия място. За да откриете неговата мистична красота, поемете на запад и изберете подходящият за вас маршрут.

Маршрут 1 – по-лек, но доста по-дълъг. Изходната точка е в южната част на Могила. Поема се по стръмен селски път, който извежда на платото. Изкачвайки се нагоре ще преминете край „Куру̀ чешма“, която впечатлява със своя огромен дебит и ледено студена вода. По трасето ще откриете и други интересни неща, както и една красива гледка към долината.

Маршрута ще ви изведе до едно земеделско поле, а вляво ще видите обширна поляна. Веднага след нея поемете по пътя, който навлиза в гората. Тук, теренът става равен и леко обрасъл. А трасето преминава край един добре направен горски заслон и продължава на изток.

Ще достигнете до добре отъпкан черен път, където трябва да завиете наляво. По него ще излезете от гората на обширен открит участък. Не след дълго ще се озовете пред ограден и обозначен „частен“ имот. Малко преди него, е необходимо да навлезете в храсталаците вдясно. Ако сте по-наблюдателни, може да успеете да забележите пътечката. В случай, че е обрасла ще се осланяте на интуицията си. Тя ще ви изведе на едно уникално място – неголяма скална тераса с формата на нос. А гледката, която се открива е невероятно красива.

В източната част могат да се забележат останки от древна гробница, чийто стени са частично запазени. А скалните манастири, които допълват въздействието на това светилище се намират на долното ниво. Дотам се слиза през тесен процеп в скалите, чрез оформени в тях стъпала и отвори.

Древната обител се състои от два параклиса, които са лесно достъпни и поне още един, който е под нивото на канарата. От западната страна ще откриете няколко скални килии, свързани помежду си със старателно издялани стълби.  По-голямата от тях се състои от две помещения с широки отвори, гледащи към красивата долината на Провадийска река. Във вътрешната част, вероятно иманяри, са изкопали дълбок изкоп в търсене на антични предмети.

От източната страна на скалния нос се намира по-интересният скален манастир. Той е един от най-добре направените, които съм виждал. До него се стига лесно по издълбани в скалата стъпала. Състои от две отделения, като в тях се влиза по специално направени каменни стълби. А отпред, на предварително загладената скала, древните обитатели старателно са издялали множество ритуални ниши. Тяхното разположение е добре обмислено и много специфично. При внимателно разглеждане на скалата отгоре, ще забележите система от изсечени дупки и канали, които събират и насочват дъждовната вода към тях. А през големия скален отвор се открива зашеметяваща гледка към околността…

3d панорамен изглед

Но панорамата, която предлага този природен феномен от горната си част е изключителна. Тя ще ви зареди с много позитивна енергия и определено няма да ви се тръгва…

3d панорамен изглед

Маршрут 2 – той е много кратък, но значително по-натоварващ. В рамките на 600 м се преодолява денивелация от около 220 м. За този маршрут е необходимо да продължите по асфалтирания път от с. Могила, който заобикаля възвишението и достига до южната му страна. Там, от малката полянка се поема по едва забележима, стръмна пътечка. В по-голямата си част представлява каменист сипей. Тя ще ви изведе точно пред входа на западния манастир, като завършва при скала, в която са издълбани удобни отвори за стъпване. При изкачването ще се наложи да правите почивки. Тогава се обърнете назад и се насладете на неповторимата гледка от височините…

Препоръки: Туристическа дестинация с преобладаващо приключенски характер. За първия вариант на маршрута е желателно използването на навигация, а за втория – да разполагате с базова физическа подготовка и подходящи обувки. Ако след това приключение са ви останали още сили, можете да направите една разпускаща разходка до водопад Шарлъка в покрайнините на с. Могила.

Основни данни за маршрута:

Степен на трудност: М1 – 3/6, М2 – 4/6

Обща дължина: М1 – 7 км, М2 – 0,7 км

Време за изминаване: М1 – 1:20 ч, М2 – 0:30 ч

Най-ниска точка: М1 – 150 м, М2 – 80 м

Най-висока точка: М1 – 320 м, М2 – 310 м

Изразходвана енергия: М1 – 600 kcal, М2 – 100 kcal

* М1, М2 – маршрути 1, 2

* Посочените данни са за движение в едната посока