Връх Коджа Кая – приключение с аромат на билки

Връх Коджа кая (Голямата скала) се намира в източните дялове на Стара планина и е висок 597 м. В подножието му е сгушено малкото и симпатично село Билка, от което започна маршрута към него. Местното население почти изцяло изповядва ислямска вяра. Селото се намира на 90 км от Варна и до него се достига по пътя през гр. Дългопол към гр. Айтос, който е много живописен. Движи се по поречието на р. Луда Камчия и по него могат да се видят доста интересни неща – красиви гледки, множество вкопани в скалите тунелчета, яз. Цонево, както и скалната забележителност “Чудните скали”.

В района на с. Билка се намират и по-малките “братчета” на вр. Коджа кая – това са Уч кая (Малката скала – 407 м) и Орта кая (Средната скала – 513 м).

Трасето не е сложно, с неголям наклон и е добре маркирано, което го прави подходящо и за неопитни туристи без подготовка. Изходната точка на маршрута е в западната част на селото до местната джамия. Оттам се поема по асфалтираната улица нагоре и се достига края на селото. Тръгва се по широк черен път, който навлиза в красива широколистна гора. Маркировката е жълта и добре видима по цялото трасе. Следват няколко много красиви полянки, от които се открива панорамна гледка към местността и съседните села Трънак и Соколец, а във въздуха навсякъде се носи аромат на билки.

Нататък маршрута продължава по тясна горска пътека, която е добре оформена и приятна. А когато човек поспре да си почине ще се наслади на неповторимата тишина, нарушавана единствено от приятните песни на птичките в гората. Продължавайки по пътеката нагоре се достига до края на гората. Излиза се на много красиво, равно и открито място, а красивите гледки започват. В далечината се вижда металната кула на връх Коджа кая и ни мотивира за още малко усилие да довършим приключението. Тук в края на равния участък вляво тръгва пътека към другите “Каи”. Ако разполагате с достатъчно желание и подготовка, можете да ги обиколите и останалите, като маршрута е кръгов /около 10 км/ и в края ще ви отведе отново до с. Билка.

Оттук нагоре следва финалната част до върха. Остават около 300 м по по-стръмен и каменист участък, който се преодолява без особени трудности. Най-горе има поставена метална кула с табели, указващи посоката и разстоянията до различни места. А гледката, която се открива оттук е внушителна. Накъдето и да погледнеш ще видиш нещо красиво. А чувството, което те обзема е такова, че все едно света е в краката ти. Изпитваш задоволство и наслада от приключението.

Е, идва и момента, в който трябва да се връщаш. Надолу по познатия маршрут е значително по-лесно и бързо. А за тези, които имат повече опит и искат още емоции, съществува още един по-труден маршрут за връщане. Малко след като се навлезе в гората започва трасе с червена маркировка (почти не се забелязва). Вляво от пътеката има купчина камъни, която указва, точно къде е началото му. Тук на едно дърво има и червена табелка с маркировка. Следва стръмно спускане по обрасла и на моменти трудно различима пътечка, която ще ви изведе от гората. Излиза се на интересен открит склон осеян с малки камъни. Оттук гледката също е много красива и впечатляваща.

Продължава се внимателно надолу, по тясна криволичеща пътечка, която ни отвежда долу в низината до един черен път. Тук завиваме надясно и по него продължаваме разходката преминавайки през  няколко полянки. По този участък е много приятно и тихо. Минава се покрай стара чешма за водопой на животни и няколко обора. И така неусетно пътя ни отвежда до мястото, където започна това приключение.

Препоръки:  Разнообразен и впечатляващ маршрут с добра маркировка и много приятни емоции. Подходящ и за хора без опит. Препоръчителни сезони за изминаване: пролет, лято и есен. Без необходимост от допълнителна екипировка.

Степен на трудност: 4/6

Обща дължина: 3,6 км

Време за изминаване: 1:30 ч

Най-ниска точка: 100 м

Най-висока точка: 597 м

Изразходвана енергия: 250 kcal

* Посочените данни са за движение в едната посока