Една приятна разходка из дебрите на историята. Кратко пътешествие в откриване на следи от минали епохи.

Обиколката по платото започва в близост до с. Кривня. Оттам се поема на изток по стар селски път, който води до гр. Провадия. След около 1,3 км се отклонявате вляво и продължавате към скалния венец. Нататък се продължава без автомобил.

Ще достигнете до голяма канара, която се извисява над града. Тя се нарича „Саръ кая“ (Жълтата скала) и предоставя страхотна гледка към околността. А на отсрещните скали, ясно се забелязват култовите места, като крепост „Овеч“ и скален манастир „Шашкъните“. Тук, все още си личат следите от човешка дейност през античните времена – има множество изсечени култови ниши. А отстрани има стръмна пътечка, по която може да се слезе под скалите. Там ще откриете множество ниши, които са били обитавани в древността.

След това се продължава на запад по платото, като се преминава край голямо земеделско поле. Вдясно от него се разпростира обширна и равна поляна с овална форма, оградена с непристъпен скален масив.  По нея са разпилени  десетки камъни с правилна форма, очевидно дялани от човешка ръка. А в западната страна, където преминава далекопровода, от земята се подават остатъци от средновековна крепостна стена.

В далечният си край, платото граничи с дълбоко дере, чийто скалисти стени са особено красиви. На това място ще откриете нещо много интересно. Тук има прецизно издялани скални стълби. Те дават началото на стар римски път, който стига до низината на Провадийска река. А малко по-надолу по него, има една малка пещера и няколко скални ниши, които са били използвани в миналото.

След това маршрута продължава по тясна пътека, която отвежда на отсрещната страна на клисурата. Достига се до неголяма равна ливада. Тази местност носи името „Селището“, което подсказва неговата история. При по-внимателно разглеждане се забелязват останки от основи на постройки, а в източния край – множество големи дупки, вероятно древен некропол. Заради лекия наклон на изток, античните жители са изградили няколко нива в горния край на поляната. А разходката по скалния венец, обграждащ селището от изток не е за пропускане…

3d панорамен изглед

На запад е имало голям извор, който в днешно време е превърнат в селска чешма. Трасето преминава край нея и продължава напред, достигайки до още една огромна ливада. Тя е почти идеално равна поради това, че  всъщност е скала, покрита с тънък слой пръст. В нейната среда се извисява нещо, приличащо на голяма могила. Там се срещат много интересни каменни късове, подобни на мидени черупки. А отгоре се открива много красива, панорамна гледка към равнината, както и към величествената канара на скален манастир Чукара.

Препоръки: Сравнително лек и приятен туристически маршрут с подчертано изследователски характер. Трасето преминава по изцяло открит терен.

Основни данни за маршрута:

Степен на трудност: 2/6

Обща дължина: 6,5 км

Време за изминаване: 1:30 ч

Най-ниска точка: 204 м

Най-висока точка: 241 м

Изразходвана енергия: 340 kcal

GPS трак: изтегляне

* Посочените данни са за движение в едната посока